Diciembre 10, 2023

ajuntamentdaltvila

"Serveis per l'adequació dels sistemes d'informació de l'Ajuntament d'Eivissa i organismes municipals a l'esquema nacional de seguretat, la normativa de protecció de dades (RGPD, LOPDGDD) i externalització del delegat de protecció de dades"
 
Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado