Julio 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 18/2023

“Obres del projecte de condicionament de tres habitatges al barri de Sa Penya, TM Eivissa"

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
único criterio de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 25/2022

"Obres de la rehabilitació de la Plaça de Sa Font".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 34/2021

Exp. Núm. 34/2021 "Subministro de mobiliario para 12 viviendas municipales en el barrio de Sa Penya".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
un único criterio de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 28/2021

"Projecte de línia subterrània de mitja tensió i nou centre de transformació prefabricat Miniblock-24 o similar i la seva xarxa de baixa tensió".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 22/2021

"Projecte renovació de la urbanització C/Alt i Retir, Dalt Vila".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 15/2021

"Projecte de subministre de mobiliari pels 12 habitatges situats entre el C/Alt i C/Retir al barri de Sa Penya".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios:
un único criterio (el precio)
Enlace al perfil del Contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
18
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
20