Julio 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 7158/2020

"Subministrament i instal·lació de màquines de climatització al Casal de la Igualtat"

Procedimento: Supersimplificado
Criterios de adjudicación:
Un único criterio de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

 

Exp. Núm. 8551/2020

"Subministrament i instal·lació d'una planta deshumidificadora per a substitució de l'existent a la piscina coberta des Viver"

Procedimiento: Abierto super simplificado
Criterios de adjudicación:
un único criterio de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 5787/2020

"Renovación mantenimiento Qmatic-Orchestra"

Procedimiento: Abierto super simplificado
Criterios de adjudicación: un único criterio de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Expt. Núm. 5796/2020

"Serveis d'assistència de traducció i interpretació a estranger víctima d'un delicte".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
 
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm 5672/2020

"Servicios de vigilancia, salvamento y socorrismo en las playas del municipio de Eivissa" 

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha envío anuncio al DOUE: 5 de marzo de 2020
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 4276/2020

"Servicio de acompañamiento a los alumnos de primaria, seguimiento y control de las rutas escolares del municipio de Ibiza" 

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha envío anuncio al DOUE: 5 de març de 2020
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado