Junio 22, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 40/2018

"Obres per al cobriment de les restes arqueològics i adequació per al seu ús públic al carrer Santa Faç, 3"

Procedimento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en la plataforma:
28 de noviembre de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
 
· Plataforma del Estado

Exp. Núm.: 27/2018

"Projecte de rehabilitació del Carreró de Santa Llúcia i c/Costa Padilla (actualment Practicant Palau), Dalt Vila"

Procedimento:
Abierto simplificado
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha de publicación a la plataforma:
27 de junio de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 1721/2018

"Obres de restauració i impermeabilització de grades del lateral de l'estadi de Can Misses"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en el BOIB: 17 de febrero de 2018
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 42/2017

"Obres del projecte de dotació d'infraestructures del carrer Soledat i Hospital a Dalt Vila"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación BOIB:
núm. 123 de 7 de octubre de 2017
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
15
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
20