Julio 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 12691/2020

"Servei per a la instal·lació, muntatge, conservació i desmuntatge de l'enllumenat ornamental nadalenc de caràcter temporal de la campanya nadalenca 2020-2021, en el municipi d'Eivissa"

Procedimento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 11865/2020

"Serveis menjador escolar als centres on es realitzen les escoles d'estiu organitzades per l'Ajuntament d'Eivissa".

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 10849/2020

"Serveis de col·laboració i assistència tècnica a la intervenció de Fons de l’Ajuntament d’Eivissa en les auditories de comptes dels seus organismes autònoms municipals i consorcis adscrits de l’any 2019, per lots”

Procedimento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 10694/2020

"Obras de construcción del edificio de La Casa de la Música del TM Eivissa"

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

· Documentación

Exp. Num. 7145/2020

"Rutes escolars 2 i 3 TM Eivissa EDUSI. Projecte Cofinanciat pel Fons Europeu de desenvolupament regional en el marc del programa operatiu de creixement sostenible (POCS) 2014-2020."

Procedimento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 10007/2020

"Adaptació per a canvi de combustible de gasoil a gas natural de les instal·lacions de calefacció de les dependències municipals d'Esports"

Procedimiento: Abierto super simplificado
Criterios de adjudicación:
varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:

· Plataforma del Estado