Junio 18, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 4064/2021

"Servei renovació i manteniment llicències Eurocop" 

Procedimiento: Abierto super simplificado
Criterios de adjudicación: Un único criterio de adjudicación
Fecha publicación en la plataforma: 2 de marzo de 2020
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 4057/2020

"Conservació i reparació amb caràcter immediat, en dependències, condícies, vials, camins, i espais dels cementeris nou i vell d'Eivissa"

Procedimento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación:
Varios criterios de adjudicación
Fecha publicación en la plataforma:
24 de febrero de 2020
Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 34360/2019

"Servicios de traslado, montaje y desmontaje de eventos del Ayuntamiento de Eivissa".

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha envio publicación al DOUE: 30 de enero de 2020
Enlace Plataforma:
· Plataforma de Contratación del Estado

Exp. Núm. 34935/2019

"Servicios de redacción de proyecto básico, de ejecución, de actividad, documentación sectorial, dirección de obra y dirección de ejecución de obra ambas compartidas al 50% con los servicios técnicos municipales y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra para el nuevo centro de baja exigencia en Es Gorg, municipio de Eivissa".

Procedimiento: Abierto
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Fecha envio publicación al DOUE: 21 de enero de 2020

Enlace Plataforma:
· Plataforma del estado

Exp. Núm.: 32643/2019

"Obres del projecte de reposició de pavimentació asfàltica en els barris de Es Pratet, Es Palmer, Can Bellet, Figueretes i Es Soto" 

Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación
Enlace al perfil de contratación de la Plataforma del Estado: 
· 
Plataforma del Estado 

Exp. Núm.: 33331/2019

"Serveis per l'adequació dels sistemes d'informació de l'Ajuntament d'Eivissa i organismes municipals a l'esquema nacional de seguretat, la normativa de protecció de dades (RGPD, LOPDGDD) i externalització del delegat de protecció de dades"
 
Procedimiento: Abierto simplificado
Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación

Enlace al perfil del contratante de la Plataforma del Estado:
· Plataforma del Estado