Juliol 18, 2024

ajuntamentdaltvila

Eivissa Crea

Què és “Eivissa Crea”?
L’objectiu d’EIVISSA CREA és sensibilitzar cap a l’autoocupació i la motivació empresarial i oferir assessorament i serveis a les persones amb esperit emprenedor durant les diferents fases del procés per a crear la pròpia empresa, des de la definició de la idea i l’anàlisi de la viabilitat, fins a la consolidació.

Serveis que ofereix Eivissa Crea

* Sensibilització i foment de l’esperit emprenedor en tots els àmbits i col·lectius.
* Suport personalitzat i individualitzat a la persona emprenedora en el procés de creació d’empreses, des de la idea de negoci fins a la constitució i posada en marxa (estudis de viabilitat, desenvolupament de plans d’empresa assessorament sobre finançament, ajuts i subvencions).
* Foment de la creació d’empreses d’economia social (suport a la creació de cooperatives de treball).
* Accés a consultes gratuïtes amb professionals col·legiats (advocats, aparelladors, arquitectes, economistes, enginyers, graduats socials, pèrits).
*Viver d’empreses, estructura d’acollida temporal pensada per ubicar empreses durant la fase inicial de l’activitat empresarial a un cost molt inferior al preu de mercat i amb serveis d’assessorament i suport professional individualitzat.
* Suport a la consolidació d’empreses existents per enfortir la seua capacitat de creixement.
* Tallers temàtics i activitats formatives en diverses àrees d’interès empresarial.

El conveni signat l'any 2016 entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per impulsar el foment de l’esperit emprenedor a Eivissa per la promoció de polítiques actives d’ocupació, la promoció económica i el desenvolupament local permet oferir totes les actuacions d’Eivissa Crea a la ciutadania de tota l’illa. L'aportació del Consell d'Eivissa per a l'any 2020 fou de 30.000€, mentre que l'aportació per a 2021 és de 20.000€.

Nou servei d'empadronament

A partir del 15 de febrer de 2021, l'empadronament deixarà de fer-se al moment.

Així, les persones que vulguin empadronar-se al municipi d'Eivissa, hauran d'acudir al registre d'entrada, amb la documentació original necessària (que poden trobar en el següent enllaç: Padró - Alta o canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants). No cal portar còpies d'aquesta documentació.

Per poder acudir al registre d'entrada s'haurà de demanar cita prèvia a través de la seu electrònica: https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia

A més, a partir de el 15 de febrer de 2021, el tràmit d'alta o modificació en el padró municipal, també podrà fer-se de forma electrònica a través de la seu de l'ajuntament, utilitzant un certificat electrònic o el servei d'identificació Cl@ve. En aquest cas d'alta a través del registre electrònic, l'ajuntament es reserva el dret a realitzar les corresponents accions per a comprovar la veracitat de la informació presentada.

Enllaç a:
· Informació sobre el tràmit en pdf
· Tràmit: Padró - Alta o canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants
· Cita prèvia al registre d'entrada

Padró Municipal

La població del municipi d'Eivissa en l'actualitat és de 51.128 persones.
Els ciutadans que vulguin registrar-se al padró municipal han d'anar al Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) on se'ls atendrà exclusivament amb cita prèvia.
Els tràmits que s’hi poden fer són: donar-se d'alta o de baixa en el padró municipal, canvi de domicili, i certificats d'empadronament i de viatge. També es pot tramitar la renovació d'inscripció patronal per a estrangers, amb o sense autorització de residència permanent.
L'enllaç de la Seu Electrònica, a l'apartat Tràmits Padró, permet obtenir més informació sobre aquests tràmits, els formularis i documentació a presentar. També concreta si la tramitació ha de ser presencial o pot ser electrònica, en aquells casos que no requereixin cita prèvia.

Adreça i horaris d'atenció:
Servei d’Atenció a la Ciutadania
C. de Canàries, 35 baixos
07800 – Eivissa
Telèfon: 971397600 (ext. 21005)
Mail: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Horaris d'atenció: de dilluns a divendres de 08.30 h a 14.00 h.
Per obtenir cita prèvia ha d'anar a:
https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1
i triar Registre d'Entrada.

Modernització

L'Ajuntament d'Eivissa porta anys desenvolupant projectes per modernitzar els seus serveis a través de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), amb l'objectiu de convertir-se en una administració electrònica.

Per a això compta amb el departament de Modernització i Millora Contínua, que col·labora estretament amb l'àrea d'Informàtica i Noves Tecnologies.
El camí cap a la modernització va començar el 26 de juny de 2014 quan es va engegar la seu electrònica, eivissa.sedelectronica.com, un servei destinat a facilitar als ciutadans la realització de tràmits davant l'administració.
En l'actualitat, ja són gairebé 2.000 les persones que utilitzen aquest sistema que els evita haver de desplaçar-se a les dependències municipals i que els permet dur a terme tràmits sense limitacions de dies o horaris.

L'Oficina Virtual és la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa. En accedir-hi, els ciutadans poden recuperar documents, obtenir informació sobre els tràmits administratius, descarregar formularis o consultar l'estat dels seus expedients iniciats telemàticament, entre altres serveis.

Entre els avanços de l'àrea de Modernització es troba el Portal de Transparència, l’objectiu del qual és facilitar a la ciutadania l'accés a la informació sobre el funcionament institucional, la utilització dels recursos públics i la gestió municipal.

L'Ajuntament d'Eivissa està adherit a l'Organització Transparència Internacional i ha decidit complir amb els 80 indicadors que estableix l'organització per mesurar la transparència en la informació que les administracions faciliten als ciutadans.
La informació es pot consultar a través dels següents apartats:
A) Informació sobre la Corporació municipal (indicadors de l'1 al 18).
B) Relacions amb els ciutadans i la societat (indicadors del 19 al 34).
C) Transparència economicofinancera (indicadors del 35 al 45).
D) Transparència en les contractacions i costos dels serveis (indicadors del 46 al 49).
I) Transparència en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient (indicadors del 50 al 64).
F) Indicadors Llei de transparència (indicadors del 65 al 80).
G) Indicadors propis de l'Ajuntament d'Eivissa

Per la seva banda, l'àrea d'Informàtica i Tecnologia s'encarrega d'agilitar els processos interns entre els departaments, per donar una resposta més ràpida i eficaç a la ciutadania.
Els 80.000 documents signats de manera electrònica fins al moment són una bona mostra d'aquesta transformació.

Viver d’Empreses

Viver d'EmpresesEl Viver d'Empreses és una estructura d'acollida temporal pensada per ubicar empreses a l'inici de la seva activitat, acompanyar-les i prestar-les determinats serveis adaptats a les necessitats de cada projecte empresarial amb la finalitat de facilitar el desenvolupament d'iniciatives d'interès per Eivissa.
Constitueix un espai físic, que combinant l'oferta de locals, formació, assessorament i prestació de serveis, tracta de cobrir les necessitats bàsiques de petites empreses, permetent millorar les serves expectatives de supervivència.
Ubicat a una planta baixa en el centre de la Ciutat d'Eivissa, disposa d'una superfície de 600m2 amb espais comuns i 16 mòduls per l'allotjament d'empreses de entre 12 m2 i 26 m2, alguns dels quals es poden convertir en mòduls dobles o triples d'entre 36m2 a 54 m2.
Tots els mòduls estan dotats d'instal·lacions individuals d'electricitat, telèfon, accés a Internet i climatització permetent la immediata posada en marxa de l'activitat empresarial.
Les empreses allotjades tenen accés a les instal·lacions les 24 hores del dia, durant tot l'any.
Els espais comuns consten de zona recepció i administració, dos àrees d'espera i de reunions informals, una sala d'usos múltiples i la zona de lavabos.
Les instal·lacions del Viver d'Empreses són totalment accessibles a persones amb mobilitat reduïda, així com l'accés al mateix des del carrer, que compta, a més, amb dos places d'aparcament reservades per persones amb mobilitat reduïda.
A les mateixes instal·lacions s'ofereix l'assessorament empresarial necessari, tant per realitzar el projecte empresarial i posar en marxa l'activitat, com per consolidar el negoci i elaborar plans estratègics, així com accés a la resta de serveis oferts dins Eivissa Crea.

A més, les empreses allotjades al Viver d'Empreses disposen dels següents serveis:
Recepció i control d'accessos
Fotocopiadora
Fax
Accés a serveis telemàtics
Neteja i manteniment
Seguretat i vigilància
Àrea de descans i de reunions informals
Sala d'usos múltiples

Viver d'Empreses


Enllaç a:
·Dossier Viver d'Empreses