Mai 10, 2021

ajuntamentdaltvila

Acta obertura sobres i resultats 1r exercici borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Acta obertura de sobres i resultats primer exercici de la borsa de treball d'auxiliar administratiu/va

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motiv a dament per la comissió en el termini de set dies. Data de publicació: 28 d'abril de 2021.

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...

Acta obertura sobres 3r exercici del procés selectiu per a la provisió d'1 plaça de Mestre/a d'Educació Infantil

Acta d'obertura sobres i valoració provisional del tercer exercici del procés selectiu per a la procisió d'1 plaça de mestre/a.

Els/les interessats/des disposen de tres dies per formular les reclamacions que estimin pertinents amb relació a la valoració efectuada que seran resoltes motivadament per la comissió en el termini de set dies. Data de publicació: 27 d'abril de 2021

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
10
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
38
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
13