Setembre 30, 2023

ajuntamentdaltvila

Anunci publicació decrets de constitució de les borses de treball de director/a de temps lliure i de monitor/a de temps lliure (Escola d'Estiu)

- Resolució núm. 2023-4508 de data 16/05/2023, per la qual es constitueix una borsa de treball de director/a de temps lliure per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa.

- Resolució núm. 2023-4509 de data 16/05/2023, per la qual es constitueix una borsa de treball de monitor/a de temps lliure per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa.

Enllaç a:
· Decret de constitució de la borsa de treball de director/a de temps lliure en pdf

· Decret de constitució de la borsa de treball de monitor/a de temps lliure en pdf

Convocatòria borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a industrial (BOIB núm. 58 de 6 de maig de 2023). Termini presentació de sol·licituds: del 8 fins al 19 de maig de 2023

Resolució núm. 2023-4002 de data 03/05/2023, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits

Enllaç al PDF

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
24
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
62
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
34