Juny 03, 2023

ajuntamentdaltvila

Decret llista provisional admesos i exclosos borsa de treball de tècnic/a mig de formació

Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2021-4329 de data 09/06/2021 es va aprovar la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de formació, per ocupar el lloc de treball de tècnic/a mig de formació per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició, que ha estat publicat al BOIB núm. 48 de data 9 d’abril de 2022.

 

Enllaç:

Acta en PDF

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
24
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
62
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
34