Juliol 18, 2024

ajuntamentdaltvila

Convocatòria i proves per a la selecció no definitiva/temporal d’empleats públics, per al lloc de treball de tècnic/a superior d’urbanisme, obres, serveis i medi ambient

Es comunica que per resolució núm. 2022-11090 de data 0/11/2022, s'aprova la convocatòria i les bases del procés de provisió temporal, en comissió de serveis, del lloc de treball de tècnic/a superior d’urbanisme, obres, serveis i medi ambient, pel sistema de comissió de serveis de l'Ajuntament d'Eivissa.

 

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de psicoleg/a a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució núm. 2022-9688 de data 03/10/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició.

Termini presentació sol·licituds: 14 al 27 d'octubre de 2022, tots dos inclosos.

 

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de medi ambient a l'Ajuntament d'Eivissa

Resolució núm. 2022-5688 de data 08/06/2022 , per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic de medi ambient per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs.

Termini presentació sol·licituds: del 24 de juny fins al 7 de juliol, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
26
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
68
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
34