Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Enllaços d’interés per a la documentació requerida a les ajudes d’autònoms i petites empreses.

- Certificat de la situació censal de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària:
· Agència Tributària

-Certificat corresponent emès per la Tresoreria General de Seguretat Social, per acreditar la mitjana de treballadors anual per a l’any 2019

Autoritzats RED:
· Seguretat social

Autònoms sense RED, però amb certificat o signatura electrònica:
· Seguretat social

Per a empresaris individuals:
· Seguretat social

Trobaràs la resta de la documentació a:
·
https://eivissa.sedelectronica.es/catalog/t/279b80fe-4036-4bce-9f6d-204b226638d8