Març 04, 2024

ajuntamentdaltvila

Aprovació definitiva de data 13 de juliol de 2023 per acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historic-Artístic del Consell Insular d’Eivissa.

 Descàrrega de la normativa i plànols del Pla General d'Ordenació Urbana Vigent:

     - Descarregar documentació (arxiu comprimit ZIP 225 MB)

     - Descarregar plànols (arxiu comprimit ZIP 66 MB) 

 

 Anunci BOIB nº 129 del 19 setembre 2023 (edicte 8655)

Anunci BOIB nº 129 del 19 setembre 2023 (edicte 8656)

-----------

Consultar documents del Pla General d'Ordenació Urbana 1987 (no vigent)

 


Acord del Ple de l’Ajuntament d’Eivissa de data 30,11,2023 respecte de l’aplicació del Decret Llei 6/2023, de mesures urgents en matèria d’habitatge (BOIB núm. 169, de 14/12/2023)

Descarregar PDF