Novembre 16, 2018

ajuntamentdaltvila

Llista provisional persones admeses i excloses procés selectiu de tècnic/a mitjà de relacions laborals

Resolució de data 13/11/2018 , per la qual s’aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mig de relacions laborals per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació: 13 de novembre de 2018). Dies per a fer les al·legacions: del 14 al 16 de novembre de 2018.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrats/des

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrats/des per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició. (BOIB núm. 140 de 8 de novembre de 2018).

El període de presentació de sol·licituds és del dia 9 de novembre de 2018 fins el dia 22 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

Llegeix més...

Constitució de la borsa d'interins del procés selectiu de personal funcionari de carrera de dues places vacants de Policia Local

Resolució de data 2 de juliol de 2018, per la qual s'aprova aprova la constitució de la borsa d'interins pel sistema ordinari de selecció, derivada del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, dos places de Policia Local vacants corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2016.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
3
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
12
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
8