Març 05, 2021

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'educador/a social a l’Ajuntament d’Eivissa

Convocatòria de la constitució d'una borsa d'educador/a social, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini presentació sol·licituds: 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i es dirigiran a l'Alcaldia-Presidència de la Corporació. Si l'últim dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent. Publicat al BOIB núm. 27, de 25 de febrer de 2021 .

Termini presentació: 26 de febrer al 12 de març de 2021.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
11
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
35
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
11