Agost 21, 2018

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa d’operari/ària d’obres (mercat)

Resolució de data 13 de juliol de 2018 per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’operari/ària d'obras (mercat) per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 1 al 16 d’agost de 2018, ambdós inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa d'encarregat/da de mercat

Resolució de data 16 de juliol de 2018 per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’encarregat/da de mercat per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 1 al 16 d’agost de 2018, ambdós inclusos.

Llegeix més...