Desembre 16, 2018

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de constitució de borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa

Resolució núm 2018-0122 de data 3 de desembre de 2018 per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Termini de presentació:
10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Data de publicació: 8 de desembre de 2018.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrats/des

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de lletrats/des per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició. (BOIB núm. 140 de 8 de novembre de 2018).

El període de presentació de sol·licituds és del dia 9 de novembre de 2018 fins el dia 22 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

Llegeix més...