Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm 7121/2024

Serveis d’assistència tècnica, ambiental, econòmica-jurídica per a la elaboració de documents preparatoris per a la licitació de la concessió d'obra pública del Mercat Nou del parc de la Pau i aparcament soterrat al municipi d'Eivissa.

Procedi​ment: Obert simplificat

Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.

 

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat

 

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
117
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319