Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolució de constitució de la borsa de treball d’auxiliars de serveis al Patronat Municipal de Música d’Eivissa

Resolució de data 14 de novembre de 2016 per la qual s'aprova la constitució d'una borsa de treball d’auxiliars de serveis per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis al Patronat Municipal de Música d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

Llegeix més...

Acta de valoració dels mèrits de la borsa extraordinària de treball de Policies Locals

Acta de valoració dels mèrits de la convocatòria de la constitució d'una borsa extraordinària de treball d'aspirants per proveir com a funcionaris interins, places vacants i les interinitats temporals de policies locals de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el procediment de selecció de concurs de mèrits

Enllaç a:
· Acta de mèrits en pdf

-----------------------------------------------
Constitució de la comissió de valoració i primera prova de català de la borsa extraordinària de treball de Policies Locals

Acta de constitució de la comissió de valoració i realització del primer exercici de la prova de català de la convocatòria de la constitució d'una borsa extraordinària de treball d'aspirants per proveir com a funcionaris interins, places vacants i les interinitats temporals de policies locals de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el procediment de selecció de concurs de mèrits.

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
26
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
68
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
34