Desembre 08, 2021
Portal de Transparència

Despeses de publicitat

Relació de despeses de publicitat trimestrals 2021:
- Segon trimestre 2021
- Primer trimestre 2021

Relació de despeses de publicitat trimestrals 2020:
- Quart trimestre 2020
- Tercer trimestre 2020
- Segon trimestre 2020
- Primer trimestre 2020

Relació de despeses de publicitat trimestrals 2019:
- Quart trimestre 2019
- Tercer trimestre 2019
- Segon trimestre 2019
- Primer trimestre 2019

Relació de despeses de publicitat trimestrals 2018:
- Quart trimestre 2018
- Tercer trimestre 2018
- Segon trimestre 2018
- Primer trimestre 2018

Relació de despeses de publicitat trimestrals 2017:

- Primer trimestre 2017
- Segon trimestre 2017
- Tercer trimestre 2017
- Quart trimestre 2017