Juliol 25, 2024
Portal de Transparència

1) Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals (8)

22. S'ha implantat a la web de l'Ajuntament una secció específica en matèria de transparència, o bé l'Ajuntament compta amb un portal de transparència enllaçat a la pròpia web municipal.
- Secció específica de transparència

23. El web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta amb un cercador operatiu i clarament visible.
Cercador web

24. El web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) compta en la seva portada amb un Mapa web que permet veure en un sol lloc l'estructura dels continguts inclosos en els mateixos i els seus accessos a hipervincle.

- Mapa web de l'ajuntament d'Eivissa

25. Es publica el catàleg general de serveis municipals, així com les seus dels serveis i equipaments de la corresponent entitat, amb direcció, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i/o adreces de correu electrònic.
- Instal·lacions dels serveis municipals

26. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius a disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i, si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.
- Seu electrònica, on es pot consultar el catàleg de tràmits

27. Existeix i s'informa sobre una/es Carta/es de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la /les mateixa/es.
No existeix

28. Existeix i s'anuncia un Canal específic de denúncies per als ciutadans.
- Línia verda

29. S'informa al web (i mitjançant xarxes socials, si escau) sobre incidències actuals en la prestació dels serveis municipals.
- Canvis a la via pública
- Facebook municipal

2) Participació ciutadana i informació d'interès per al ciutadà (7)

30. Es publiquen al web dades o informació estadística sobre les consultes i suggeriments rebuts de ciutadans o organitzacions.
Es publiquen trimestralment:
· Informes incidències - suggeriments 2023
· Informes incidències - suggeriments 2022
· Informes incidències - suggeriments 2021
· Informes incidències - suggeriments 2020
· Informes incidències - suggeriments 2019
· Informes incidències - suggeriments 2018
· Informes incidències - suggeriments 2017

31. Es contempla a la web un espai perquè expressin les seves opinions i propostes dels Grups polítics municipals.
Des de la seu electrònica hi ha un tràmits específic per als grups polítics. S'hi accedeix des de:
· http://eivissa.sedelectronica.es/
Anar a "Catàleg de tràmits->Grups Polítics".
El tràmit específics és:
· Grups Polítics - Sol·licitud d'accés a documentació i/o expedient per part d'un càrrec electe

32. Hi ha al web directori d'entitats i associacions de veïns del municipi, i es contempla en la mateixa un espai reservat per a aquestes associacions.
- Registre municipal d'entitats

33. Hi ha al web fòrums de discussió, o bé hi ha perfils actius de l'ajuntament en les xarxes socials.
Xarxes socials municipals obertes a discussió per a tota la ciutadania:

Ajuntament d'Eivissa:
https://www.youtube.com/user/AjuntamentEivissa
https://www.facebook.com/AjuntamentdEivissa
https://twitter.com/ajeivissa

Patronat de Música d'Eivissa
https://www.facebook.com/PatronatMusicaEivissa

Patronat del MACE
https://www.facebook.com/MaceEivissa

Biblioteca Municipal
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Municipal-dEivissa/134199783322431
https://twitter.com/BibliotecaEivis

Vila Jove (Regidoria de Joventut)
https://www.facebook.com/pages/VilaJove/200491509961685

Turisme
https://www.facebook.com/TurismeEivissaIbiza
https://twitter.com/EivissaIbiza


34. Existeix i es publica al web el conjunt de normes que estableixen i regulen els procediments i òrgans perquè els veïns puguin participar efectivament en els assumptes de la vida pública local (Reglament de Participació ciutadana i/o altres).
- Reglament de Participació Ciutadana
- Reglament del Consell de la Infància i l'Adolescència

35. Hi ha i s'informa al web sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana.
- Consell de participació ciutadana
- Consell de la Infància i l'Adolescència

36. El web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i / o sobre pressupostos municipals.
- Pressupostos participatius
- Portal de participació CIutadana: https://participa.eivissa.es