Juliol 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Ordre del dia del Ple del 29 de febrer de 2024


1a Convocatòria: 29 de febrer de 2024, a les 09:30. Saló de sessions d'aquest Ajuntament
2a Convocatòria: 05 de març de 2024, a les 09:30. Saló de sessions d'aquest Ajuntament

Enllaç a:Ordre del dia del Ple