Desembre 06, 2023

ajuntamentdaltvila

Ordre del dia del Ple del 27 d'abril de 2023

1a Convocatòria: 27 d'abril de 2023, a les 9:00. Saló de sessions d'aquest Ajuntament

2a Convocatòria: 2 de maig de 2023, a les 9:00. Saló de sessions d'aquest Ajuntament

Enllaç a:
Orde del dia del Ple del 27 d'abril de 2023

Seguir en directe a Youtube

Ordre del dia del Ple del 21 de març de 2023

1a Convocatòria: 21 de març de 2023, a les 9:00. Saló de sessions d'aquest Ajuntament

2a Convocatòria: 23 de març de 2023, a les 9:00. Saló de sessions d'aquest Ajuntament

Enllaç a:
Orde del dia del Ple del 21 de març de 2023

Seguir en directe a Youtube

_______________________________________________________________________________

Ordre del dia del Ple del 23 de febrer de 2023

1a Convocatòria: 23 de febrer de 2023, a les 9:00. Saló de sessions d'aquest Ajuntament

2a Convocatòria: 27 de febrer de 2023, a les 9:00. Saló de sessions d'aquest Ajuntament

Enllaç a:
Orde del dia del Ple del 21 de març de 2023

Seguir en directe a Youtube  

_______________________________________________________________________________