Desembre 11, 2023

ajuntamentdaltvila

Ordre del dia del Ple extraordinari de 22 d'agost de 2014

1ª Convocatòria:
Divendres 22-08-14, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 25-08-14, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

Data: 11 d'agost 2014 A les 11 hores:1ª Convocatòria
Data: 13 d'agost 2014 A les 11 hores: 2ª Convocatòria

De conformitat amb el que disposa l'Art. 81 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se us convoca a la sessió ressenyada, que se celebrarà en el Saló de Sessions d'aquest Ajuntament, situat a les dependències de l'edifici de Can Botino, al C/. Pere Tur, núm. 1, en la data i hora indicades, segons l'ordre del dia que figura a continuació.

Ordre del dia:
1r. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2n. Presa de possessió dels nous Regidors del Partit Popular.
3r. Elecció d'Alcalde.
4t. Jurament o promesa de l'Alcalde i, en el seu cas, presa de possessió.

Ordre del dia del Ple Ordinari de 30 d'abril de 2014

1ª Convocatòria:
Dijous 30-04-14, a les 8.30 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 02-05-14, a les 8.30 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

Ordre del dia del Ple Ordinari de 29 de maig de 2014

1ª Convocatòria:
Dijous 29-05-14, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 02-06-14, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

Ordre del dia del Ple Ordinari de 27 de març de 2014

1ª Convocatòria:
Dijous 27-03-14, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 31-03-14, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

Ordre del dia del Ple Ordinari de 27 de febrer de 2014

1ª Convocatòria:
Dijous 27-02-14, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 03-03-14, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

Ordre del dia del Ple Ordinari de 30 de gener de 2014

1ª Convocatòria:
Dijous 30-01-14, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 03-01-14, a les 9 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf

Ordre del dia del Ple Extraordinari de sa Sobrassada 19 de desembre de 2013

1ª Convocatòria:
Dijous 19-12-13, a les 12.30 hores
Sala de plens, Can Botino
2ª Convocatòria: Dilluns 23-12-13, a les 12.30 hores
Sala de plens, Can Botino

Enllaç a:
· Ordre del dia en pdf