Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

"SERVEIS D’AUDITORIA INTERNA, ASSESSORAMENT; MANTENIMENT, I ADEQÜACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ MEADIAMBIENTAL DE LES PLATGES DEL MUNICIPI (Figueretes, Talamanca i Platja d’en Bossa) SEGONS NORMA UNE-EN ISO 14001:2015 I AUDITORIA INTERNA, ASSESSORAMENT, MANTENIMENT I ADEQÜACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT PER A LA GESTIÓ DE LA IMPARTICIÓ DE PLANS I PROGRAMES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL SEGONS NORMA UNE-EN ISO 9001:2015 PER LOTS".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat