Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

"Contrato de suministros del vestuario de la Policía Local, por lotes”

Procedi​ment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enviament al DOUE: 24 de maig de 2022
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat