Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 29693/2022

"Recanvi i subministre de paviment seguretat i jocs infantils per a parcs infantils CEIPS Sa Blancadona-Can Misses-Portal Nou (3 lots)”
 
Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

Exp. Núm. 34129/2022

"Obres per a la restauració de la Sala Capitular (Casa Consistorial d'Eivissa), cofinançat per Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)".

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

Exp. Núm. 30130/2022

"Subministrament d'adquisició de 2 vehicles "K" per la flota de la Policia Local per lots".
 
Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

Exp. Núm. 29705/2022

"Subministrament i instal·lació de tres bombes de calor per la substitució de les existents a l'edifici Can Ventosa, TM Eivissa"
 
Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm 29707/2022

"Adquisició d'equips de sobretaula (estàndard i superiors) i portàtils”

 Procedi​ment: Abreujat simplificat
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma del Estado

Exp. Núm. 29565/2022

"Subministrament arrendament (sense opció de compra) dos vehicles Policials amb kit detinguts”

Procedi​ment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat