Juliol 18, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 40523/2022

Obres de condicionament del revellí en el recinte emmurallat de Dalt Vila, TM Eivissa, cofinançat per Fons Europeu Desenvolupament Regional (EDUSI)

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 35265/2022

"Obres de condicionament de camins mitjançant estabilització de terra "in situ" per als camins de Ses Feixes i carrera de Talamanca, TM Eivissa".

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat