Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Adreça: Edif. Sa Colomina · c. de Canàries, 35 · Tel: 971 397 600
Les Oficines de l'edifici de Sa Colomina actualment acullen les següents dependències:
· Informàtica
· Intervenció i tresoreria
· Gestió tributaria
· Pagament d'Impostos
· Sancions Trànsit i Ora: Telèfon: 971 39 76 00 Extensió: 21120.
· Sancions ordenances municipals: Telèfon: 971 39 76 00 Extensió: 21130.
· Recursos humans
· Servei d'Atenció a la Ciutadania

El nostre horari d’atenció al públic es el següent:
De dilluns a divendres de 9,00 a 14,00 hores. Juliol i agost de 8.30 a 13.30 h.