Març 22, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Premi Composició MusicalEl Patronat de Música de l'Ajuntament d'Eivissa ha convocat la tercera edició del Premi Biennal de Composició musical, que té per objecte seleccionar i premiar la creació musical, i que està oberta a compositors de tot el territori nacional.

Amb la publicació de les bases del concurs en el BOIB, el 23 de desembre, ha començat el termini de presentació de sol·licituds, que es prolongarà durant 60 dies naturals des de l'endemà a la seva publicació.

El premi està dotat amb 2.000 euros, i podran ser beneficiaris els compositors o compositores majors d'edat, que tinguin nacionalitat espanyola i residència habitual a Espanya.

La comissió avaluadora estarà integrada per membres del Patronat Municipal de Música d'Eivissa i de la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa, així com per la guanyadora de la primera edició del premi i per una compositora o compositor de renom.

Entre els requisits, els concursants hauran de presentar una declaració formal que acrediti que la composició musical que presenten és original, inèdita i de nova creació, que no ha estat estrenada en públic en cap concert, ni premiada en aquest o altres concursos amb anterioritat. Tampoc pot ser còpia, modificació ni versió d'una altra composició existent.

La documentació es podrà trobar en la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS), en la seu electrònica i en la pàgina web del Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa.

Wpp