Mai 28, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

presupostosajL’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, la regidora d’Hisenda, Estefania Torres, i el tinent d’alcalde, Aitor Morrás, han presentat avui el pressupost de l’Ajuntament d’Eivissa per a 2023. Es tracta d’uns comptes que venen marcats per les inversions provinents dels fons europeus i destinats a la millora de l’espai públic, la mobilitat i l’eficiència energètica.

El pressupost ordinari per a l’any 2023 serà de 76’7 milions d’euros, el que suposa un augment del 2,3% respecte al pressupost de 2022. Una vegada s’hagi realitzat la liquidació del pressupost, finalment l’Ajuntament d’Eivissa gestionará un total de 89,7 milions d’euros després de la incorporació dels 6 milions d’euros previstos de romanents i els 7 milions d’euros provinents de la capitalitat de projectes que ja estan en marxa o que están a punt de inciar-se.

Aquest pressuposts venen marcats per totes les inversions que arriben d’Europa a través dels Fons Feder, dels Fons Next Generation, així com de les linies de subvencions de les diferents administracions autonomica i local. Un altra punt a destacar és que el pressupost augmenta respecte als anys anteriors sense pujar impostos.

En línies generals, els pressuposts de 2023 preveuen una important inversió en la millora de l’espai públic de la ciutat, la millora de la xarxa de bicicletes i l'accessibilitat, els projectes en millora de l’eficiència energètica així com seguir donant solució a la l'accés a l’habitatge.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha destacat que ‘són, com hem fet durant les dues legislatures, inversions transformadores i, en definitiva, uns comptes que estan dirigits a modernitzar la ciutat, a millorar la qualitat de vida de la ciutadania i a convertir aquesta ciutat en un referent dins de l’illa’.

La partida dedicada a inversions per a 2023 serà de 24’4 milions d’euros, respecte als 13’5 milions de 2022.

Entre els projectes més destacats estàn la finalització de les obres de la nova avinguda d’Isidor Macabich que comptarà amb una partida de 3’2 milions d’euros, dels quals 1 milió estarà cofinançat per Fons europeus FEDER que aniran destinats a la part de millora de l’eficiència energètica i millora de la mobilitat amb l’ampliació de les voreres i la creació del carril bici.

Amb els romanents incorporats, per un valor de 6 milions d’euros, es duran a terme projectes de millora d'instal·lacións, espai públic i d’eficiència energètica. D’aquests projectes en destaca un molt important com és la reforma del carrer de Pere Francès, que comptarà amb una inversió de 2’3 milions d’euros.

També s’han previst 871 mil euros en asfaltats i quasi 1 milió d’euros en continuar amb inversions relacionades amb l’eficiència energètica amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les instal·lacions municipals i la inversió en la pintura interior i exterior de les escoles públiques, amb un pressupost de 1.3 M d’euros, projecte que està en execució i que finalitzarà durant 2023.

En Capitalitat, amb un pressupost de 7 milions d’euros, el 2023 serà un any decisiu, perquè s’inicien les obres de reforma del Mercat Vell i sa Peixaterira, amb 3 milions d’euros. Serà una intervenció urbanística que generarà més fluxe de gent al barri, durant tot l’any, i més activitat i donarà un vertader impuls als barris de Dalt Vila, Sa Penya i la Marina.

Pel que fa a l’esport, serà l’any en que es licita i es començarà a construir el nou estadi des Putxet pel que es contempla un pressupost de 3’9 milions d’euros.

Quan als Fons Edusi , amb un pressupost de 3.386.130, 80 euros, l’Ajuntament d’Eivissa executarà la reforma del carrer Fornàs, la rehabilitació de les murades i el seu entorn, la reforma del Mercat Pagès, la millora de parcs infantils. D’altra banda, es dona un nou impuls a l’administració electrònica per facilitar els tràmits a la ciutadania amb una partida de 376.357 euros.

Es preveu la realització digital dels tràmits municipals més sol.licitats com és l’empadronament, la digitalització del padro municipal amb una partida de 158.751,66. Amb la feina de Modernització duta a terme als darrers anys, molts de tràmits la ciutadania ja els pot fer des de casa i, per exemple, amb l’accés directe via web per a certificats d’empadronament per parts de particulars i institucions s’han reduit en un 80% el temps d’empadronament i les llistes de espera de cita previa al SAC.

També, amb confinanciament Next Gen, es disposa de 192.000 per a la creació d’un servei operatiu de ciberseguritat que assegurará l’integritat del sistema informàtic de l’ajuntament sent el primer ajuntament de balears en crear aquest servei.

Pel que fa al cofinançament amb Fons europeus Next Generation, amb un pressupost de 3.044.917,39 euros, són projectes plurianuals i que tenen relació amb la millora de les instal·lacions escolars, com és l’ampliació de l’escoleta de Can Cantó, permetent duplicar el nombre de places i oferir una millor oferta pública en l’etapa 0-3 anys.

Els Next Generation també donen l’oportunitat de continuar amb el programa Viu la Posidònia, aquesta vegada unint forces amb Dènia i Cambrils per a donar a conèixer i sensibilitzar sobre el gran tresor que compartim les tres ciutats.

Al 2023 també es voran les primeres accions del Pla de Sostenibilitat Turística amb la millora de la senyalització dels barris de la Marina i Dalt Vila i es tindrà enllestit el projecte de reforma de Sa Carrossa que s’executarà al 2024.

Altres aspectes destacats

Pel que fa a altres aspectes importants, s’ha pressupostat 1 milió d’euros en ajudes pel sector comercial del municipi, dels quals mig milió anirà destinat als establiments de l’avinguda d’Isidor Macabich, que conten amb el suport d’aquest ajuntament, i l’altra mig milió que anirà destinat a la resta d’establiments del municipi.

Es continua amb les ajudes assistencials, amb les ajudes al lloguer, amb una partida de 500.000 euros i amb els convenis i subvencions a entitats socials, veïnals, culturals i esportives amb un import de quasi 1 milió d’euros.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha finalitzat afirmant que ‘aquests son un pressupostos que pensen en el present de a ciutat. En invertir en que la ciutadania visqui a una ciutat viva, on les persones siguin les protagonistes; una ciutat saludable, pensada per a poder caminar; una ciutat verda, amb la incorporació de les energies renovables. Una ciutat que mira al seu passat, mantenint el patrimoni i recuperant espai i també miren cap el futur d’Eivissa, amb projectes amb una mirada a llarg termini que canviaran el nostre municipi. Inversions i projectes que estan pensats per a millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes’.

Mobilitat

El tinent d’alcalde de Mobilitat, Habitatge i Promoció Econòmica, Aitor Morrás, ha afirmat que ens trobam davant ‘els quarts pressuposts d’una legislatura en la qual malgrat la pandemia, aconseguim que Eivissa sigui una ciutat amb més drets i per tant més justa, que es va transformant en més amable per a viure, amb menys remors, donant més espai als vianants i bicicletes que contribueix a unes formes de mobilitat més sana i sostenible i en la qual la promoció económica basada en el foment de l’innovació afavoreix una diversificació de model productiu de futur per a les nostres empreses i la nostra Joventut’.

L’area de mobilitat comptarà amb cofinançament europeu amb Next Generation. Es tracta de projectes plurianuals fins a l’any 2026, que amb la seva implantació final significaran una inversió de 4.264.071,99 euros a la ciutat.

En aquest sentit, es finalitzaran tres nous carrils bici que connectaran la resta de carrils de la ciutat i en segon lloc el desenvolupament d’un sistema de bicicleta pública de lloguer amb una partida de 1.558.707,68 euros per a 2023.

Les propostes, emmarcades en el ‘Pla de Foment de la Mobilitat Ciclista del Municipi d’Eivissa’, tenen com a objectius: fomentar la mobilitat ciclista en l’entorn urbà per a reduir les émissions contaminants, fomentar hàbits saludables en la ciutadania i contribuir a una ciutat més sostenible amb millor cualitat de vida.

Els principals projectes de mobilitat són:

Implantació del sistema de lloguer de bicicleta pública Eivibicing i la implantació de tres nous carrils bici que sortiràn en breu a licitació. Son: la implantació del carril bici de la carretera E-10, la seva connexió amb el recinte firal i l’avinguda de Sant Jordi, amb 896.782 euros; la implantació carril bici carrer Extremadura que conecti el Bulevard amb Isidro Macabich, amb 70.982 euros; i la implantació del carril bici de conexió amb passeig maritim i Jesús amb 567.862 euros.

Per a Morrás, ‘la implantació dels carrils bici persegueix l’objectiu de crear vies segregades del trànsit rodat per a facilitar els desplaçaments amb bicicleta i per a fomentar la mobilitat sostenible en l’entorn urbà.’

El tinent d’alcalde també ha destacat la reforma de la E-10 que compta amb una partida inicial de 100.000 euros que estan destinats a la contractació de l’oficina tècnica.

Pel que fa a les Rutes escolars, es finalitza amb la posada em marxa d’un nou camí escolar, la ruta 4, una ruta transversal que anirá per tota la avinguda d’Espanya. Al 2023 la ciutat d’Eivissa comptarà ja amb 7 rutes en funcionament i al 2024, quan finalitza aquest programa, s’haurà aconseguit una xarxa d’acompanyament a peu dels boixos i boixes a l’escola.

D’altra banda, en matèria d’habitatge, el tinent d’alcalde ha anunciat que principis de l’any s’obrirà, com servei municipal propi, l’oficina municipal d’habitatge amb una dotació de personal de al menys una advogada, una arquitecta i un auxiliar administratiu. Aquesta oficina a més d’acompanyar en assesorament en diverses situacions que es dona al voltant de l’habitatge, desenvoluparà també les funcions de finestreta única per a fomentar la rehabilitació d’habitatges orientada a la eficiencia energètica mitjançant un projecte Regenerate, cofinanciat amb 192.000 € de fons europeus.

La regidora d’Economia i Hisenda, Estefania Torres, ha explicat el contingut dels pressupostos per a 2023, i en el capitol de personal s'incrementa en termes generals un 9,57%, els motius són els següents:

  • La previsió d'un augment d'un 3’5% en les retribucions dels funcionaris conforme ens marca a llei de Pressupostos Generals de l'Estat.
  • La creació de 142 noves places:

 

  • 70 places de monitors de temps lliure
  • 6 directors de temps lliure per a les escoles d'estiu, que tindran la condició de fixos discontinus amb una ocupació mitjana anual de 2 mesos de durada.
  • 2 places d'auxiliars administratius, un per al departament d'habitatge i l'altre per a l'oficina de cadastre
  • 1 tècnic auxiliar d'informàtica
  • 1 tècnic per al departament de modernització.

 

  • Es crean 2 nous llocs de treball que són el coordinador de bidells i coordinador per al departament de neteja.
  • I finalment es continuen amb les polítiques actives d'ocupació a través del SOIB que en el pressupost de 2023 arribarà a 1M d'euros per a la contractació de personal dins dels diferents programes als que l’Ajuntament d’Eivissa s'ha presentat com són Joves Qualificats, Reactiva, SOIB Dona i els projectes mixtos per a majors de 30 anys.

 

El capitol de transferències corrents tindrà un important increment, concretament un 38% més respecte de l'any 2022, passant de 7,3 milions en 2022 a 10 milions d'euros per a 2023. Els motius venen per l’augment de les aportacions als Patronats, especialment en el d'Esports per la creació de 16 places més, 12 monitors de temps lliure i 2 directors per a les escoles d'estiu, que igual que a l'Ajuntament, tindran la consideració de fixos discontinus.També s’han inclòs en aquests pressupostos 1,5 milions d'euros destinats a l'aportació al Consell Insular per al parc de Bombers. Una aportació que augmenta degut no sols al creixement poblacional del municipi que supera els 50.0000 habitants, sinó també per un acord en el Consell d'Alcaldes. En aquest capitul, també s'inclou 1 milion d'euros per a les ajudes a comerciants, així com els 500.000 euros destinats a ajudes de lloguer.

Per altra banda, l’Ajuntament d’Eivissa rebrà una aportació per part del Consell Insular d'1.150.000 euros per la gestió de residus que des de l'Ajuntament, bonifiquem a la ciutadania en el rebut d'escombraries.

PDF DELS PRESSUPOSTOS 2023 DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA

Wpp