Setembre 26, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

sinimagenEl ple de l’Ajuntament d’Eivissa aprova les bases per a les ajudes a empreses afectades per les obres de la nova avinguda d’Isidor Macabich

Les empreses donades d’alta des de l’any 2019 fins al 2022 estan incloses.

El ple extraordinari celebrat a l’Ajuntament d'Eivissa ha aprovat per unanimitat aquest matí les bases específiques per a l’atorgament de subvencions als establiments comercials afectats per les obres de remodelació de la nova avinguda d'Isidor Macabich.

Les bases tenen per objectiu regular el procediment de concessió de les subvencions destinades a persones físiques o jurídiques, en que les seves activitats econòmiques hagin estat afectades per obres de llarga durada al seu entorn, al municipi d’Eivissa.

A efectes d’aquestes bases, són obres de llarga durada aquelles que tinguin una duració inicial prevista superior a 10 mesos. L’entorn afectat per les obres així com la quantitat de l’ajuda per comerç es definirà a la convocatòria de subvencions corresponent.

Una vegada aprovades pel ple de l’Ajuntament d'Eivissa es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i al tauler d’anuncis de la seu elec-trònica de l’Ajuntament d’Eivissa. Ara quedaran en exposició pública durant un mes i posteriorment s'aprovaran de forma definitiva.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha destacat que ‘el més important és que aquest equip de govern respon a les necessitats de la ciutadania. En aquest cas posant en marxa unes ajudes que aniran directes als establiments comer-cials i de restauració que es troben a peu de carrer i que sabem que s’han vist afectats durant les obres de remodelació’.

Per altra banda, l’alcalde ha destacat que ‘ara treballam amb una línia d’ajudes de comerç destinada a la resta de comerços de la ciutat i també per valor de 500.000€’.

Poden ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases les persones físiques o jurídiques que compleixin les condicions de que la persona sol·licitant estigui formalment i legalment constituïda i inscrita, en el cas d’empreses; que el domicili de l’activitat de la persona sol·licitant estigui ubicat a la zona afectada per l’obra de llarga durada, establerta a la convocatòria corresponent, i situat a planta baixa o peu de carrer i que durant l’any d’inici de les obres la persona sol·licitant hagi tingut uns ingressos amb una reducció superior al 30% en comparació als ingressos obtinguts durant l’exercici de l’any 2019. S’ha escollit comprara aquesta reducció d’ingressos amb el 2019 al ser l’any anterior a la pandèmia de la COVID-19.

També estan incloses dins les ajudes les empreses de nova creació, aquelles en que l’any de l’activitat econòmica en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Agència Tributària. Es considera empresa de nova creació aquella que s’hagi donat d’alta al Cens durant algun dels anys 2022, 2021, 2020 i 2019.

D’altra banda, queden excloses les activitats econòmiques com casinos de joc, salons recreatius i de joc, bancs i institucions financeres, entre d’altres.

El procediment de concessió de les ajudes s’iniciarà mitjançant la presentació d’una sol·licitud de de l’ajut on es declara el caràcter amb el qual la persona sol·licitant actua. El pagament de la subvenció s'efectuarà en un termini mà-xim de 30 dies des de la concessió de la subvenció.

Wpp