Setembre 29, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

meseselectoralsEl ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha realitzat aquest matí el sorteig per tal de designar a les persones que hauran de constituir les meses electorals el pròxim 28 de maig, dia de les Eleccions Municipals i Autonòmiques.

Al municipi d'Eivissa haurà 52 meses electorals, formades per un president i dos vocals i amb dos suplents per a cadascun d'aquests càrrecs, repartides pels 14 col·legis electorals del municipi. 

En total, al sorteig d'avui s'han designat 468 persones. Les persones seleccionades al sorteig d'avui rebran la notificació al domicili en què estan empadronades durant els pròxims dies. 

També es notificarà mitjançant correu ordinari a totes persones empadronades al municipi d’Eivissa d’on han d’anar a votar.

Wpp