Setembre 29, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

turipis1La Junta de Govern Local ha aprovat aquest matí una sanció de 120.000 euros al propietari d'un local comercial que havia canviat l'ús convertint-lo en habitatge on havia realitzat vuit habitacions, bany i cuina comunitària.

El celador, a requeriment de la Policia Local, visita el baix comercial, ubicat al barri dels Llimoners, constatant la realització de les obres i el canvi d'ús a residencial, d'ús turístic.

En aquest sentit, s'han interposat dues sancions de 66.867,06 €, resultant d'aplicar el 75% del valor de les obres il·legals (89.156,09 €). La primera sanció interposada és per infracció urbanística, tipificada com a greu a la llei d'Urbanisme de Balears, i la segona pel canvi d'ús de local comercial a ús residencial.

També s'ha instat a notificar aquesta sanció a les persones interessades, amb indicació del règim dels recursos que legalment corresponguin, i informar que amb el pagament de la sanció es procedirà a l'arxivament de l'expedient sancionador per l'execució de les obres sense llicència i altra pel canvi d'ús.

Wpp