Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei de regulació i control de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa".

Mitjançant la present se us dona trasllat de l'acord de la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2021:
· Acord en pdf