Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

Acta de constitució de la comissió de valoració dels mèrits acreditats pels aspirants del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de zelador/a mediambiental per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'ajuntament d'eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

Termini d'al·legacions: 09/11, 10/11 y 13/11.

Descargar PDF