Juliol 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament d'EivissaL’Ajuntament d’Eivissa podrà destinar 2,4 milions d’euros del seu superàvit a despesa social relacionada amb la crisi del COVID-19. La Regidoria de Benestar Social contractarà 6 persones més per millorar l’atenció a la ciutadania i doblarà la partida d’ajudes d’urgent necessitat fins arribar als 200.000 euros.

L’Ajuntament d’Eivissa podrà destinar 2,4 milions d’euros del seu superàvit a despesa social relacionada amb la gestió de la crisi del COVID-19 i les seves conseqüències, segons els càlculs realitzats pels serveis econòmics municipals a la vista de les disposicions incloses al Reial Decret 8/2020.

La finalitat amb la que les entitats locals poden fer servir aquesta part del superàvit està molt definida en el Reial Decret i es concreta en inversions de l’àrea de Benestar Social o despeses relacionades amb programes i contractacions laborals per poder desenvolupar determinades prestacions.

Precisament, la contractació de personal serà una de les prioritats de la Regidoria de Benestar Social durant les propers setmanes, ja que és molt urgent reforçar el personal del departament per poder atendre l’alta demanda de la ciutadania, estudiar les seves necessitats i tramitar els ajuts que pertoquin. En aquest sentit, des de les Regidories de Benestar Social i Recursos Humans ja s’ha iniciat el procediment per reforçar la plantilla amb dos auxiliars administratius i quatre treballadors socials més, que ajudaran a donar resposta a la greu crisi social que el COVID-19 porta aparellada juntament amb la sanitària.

Per a la regidora de Benestar Social, Carmen Boned, ‘el nostre objectiu es donar una resposta ràpida a les necessitats de les families i de les persones del nostre municipi. Com a primera institució la que té de referència la ciutadania i la més propera, estem treballant per atindre les necessitas bàsiques de les families, ajudant a resoldre problemes que han sorgit amb la crisi sanitària , de manera que ningú es quedi enrrera. D’altra banda, econtinuem prestant els serveis que l’Ajuntament seguia ofernt en matèria de Benestar Social. Tenim un departament de Benestar Social amb professionals que estan treballant al màxim de les seves capacitats i el refoç de plantilla ens permetrà continuar millorar el servei’.

D’altra banda, s’han iniciat els tràmits per doblar la disponibilitat de la bestreta de caixa fixa, passant dels 100.000 euros actuals a 200.000, tràmit que permetrà donar resposta de manera ràpida a les necessitats que presenta la ciutadania en aquests moments de crisi.

Aquestes mesures s’afegeixen a les ja anunciades durant els darrers dies, com el servei d’atenció telefònica a la gent gran (a través del telèfon gratuït 900 701 323); l’adaptació als protocols de seguretat per seguir garantint els serveis de menjar a domicili, ajuda a domicili i neteja a domicili; l’atenció des de les Unitats de Treball Social o la desinfecció específica que per prevenció es realitza setmanalment al Centre d’Acollida Municipal, entre d’altres actuacions en marxa.

La normativa estatal que permet fer ús excepcional del superàvit per despesa social relacionada amb la crisi del coronavirus també s’aplicarà per suplementar les partides municipals destinades a ajudes socials, dependència, ajuda a domicili, programes de cures i altres actuacions semblants. Durant les properes setmanes i mesos es decidiran els increments progressius que s’han de fer en aquestes partides per poder-ne fer front a totes les necessitats de la famílies eivissenques i garantir un suport extraordinari davant la situació precària que genera i generarà aquesta situació.

Per tal de poder iniciar d’immediat les actuacions, i mentre es realitza tota la tramitació per fer ús del superàvit, l’Ajuntament d’Eivissa ha posat en marxa una modificació de crèdit que alliberarà una part del Fons de Contingència de 2020, concretament 400.000 euros, per poder disposar de manera urgent d’aquesta quantitat i fer front a despeses urgents.

Recordam que la partida de la Regidoria de Benestar Social de l’any 2020 ja era la més alta de la història de la institució, i que ascendia a 6,1 milions d’euros, ja que contempla la construcció d’importants infraestructures de primera necessitat com ara el nou Servei d’Acollida i el Centre de Baixa Exigència des Gorg, que finança el Consell d’Eivissa via conveni de col·laboració, a més del servei de Primera Acollida per a persones sense sostre. Aquest reforç autoritzat els darrers dies pel Govern Central ajudarà a suplementar l’activitat de la regidoria en una situació d’extrema necessitat per a moltes persones de la nostra ciutat.