Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament d'EivissaL'Ajuntament d'Eivissa posa en marxa un primer paquet de mesures fiscals amb la finalitat de pal·liar els efectes negatius del COVID-19 entre les empreses i persones emprenedores. Es calcula que les mesures aportaran liquiditat per valor de 5 milions d’euros.

L'Ajuntament d'Eivissa, en coordinació amb la resta dels ajuntaments de l'illa i de comú acord amb el Consell d'Eivissa, ha posat en marxa tot un seguit de mesures dirigides a reduir l'impacte que suposa l'aturada econòmica derivada de la declaració de l'estat d'Alarma pel COVID-19. Aquestes primeres mesures fiscals preveuen l'exoneració a particulars i empreses de la part proporcional de cànons i taxes repercutides i que no s'han pogut fer per l'Estat d'Alarma.

Entre elles en podem destacar, l'exoneració de la part proporcional de la taxa municipal dels fems als establiments amb l'activitat afectada mentre duri l'Estat d'Alarma, l'exoneració de la part proporcional de l'Ocupació de la Via Pública durant aquest mateix període i l'ampliació del període voluntari de cobrament de tributs periòdics fins al 2 de novembre amb possibilitat de fraccionaments.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha explicat que ‘aquest és un primer paquet de mesures econòmiques que posem en marxa. El nostre objectiu és continuar donant respostes a la ciutadania, respostes socials i econòmiques, dirigides a pal·liar els efectes negatius d'aquesta crisi sanitària entre les persones i també entre el teixit empresarial de la nostra ciutat. Aquest primer paquet de mesures suposa donar liquiditat a les empreses de la nostra ciutat per valor de 5 milions d'euros’.

Altres mesures econòmiques són també l'exoneració de la part proporcional del pagament d'altres serveis, en cas que s'hagin pagat de forma anual, com les escoletes municipals i l'ús de les instal·lacions esportives municipals.

L’Ajuntament d’Eivissa prioritza en les seves actuacions durant aquest crisi motivada pel COVID-19, l’increment de les partides destinades a les families i col.lectius vulnerables, el manteniment del periode de pagament als proveïdors, que actualment es fixa en 4 dies, i la creació d’una taula de diàleg per elaborar plans de dinamització turística, comercial i industrial.