Juny 06, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

fotoconveniescoletesEl conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, i el batle d’Eivissa, Rafel Ruiz han signat avui els convenis de gratuïtat del servei educatiu de tercer d’educació infantil de les dues escoles infantils públiques de primer cicle que gestiona Vila. En concret, s’han signat els convenis de l’escoleta Vila i l’escoleta Can Cantó. Es tracta dels primers convenis de gestió pública que es signen a Balears. Fa unes setmanes es signaren els convenis amb els 7 centres de la xarxa complementària de l’illa i en total es farà una inversió de 540 mil euros per cobrir la despesa de l’educació 2-3 per a 4 anys.

En virtut del conveni signat avui la Conselleria es garanteix la gratuïtat per als 51 alumnes del tercer curs d’educació infantil de les dues escoletes.

Els 7 centres de la xarxa complementària d’Eivissa també varen ser els primers en signar els convenis de gratuïtat, concretament el passat dia 11 de novembre. Per completar la gratuïtat 2-3 de l’illa només queden els convenis amb el Consell i amb els ajuntaments de Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Joan de Labritja i Santa Eulària del Riu. Tan bon punt s’hagin aprovat pels plens o juntes de govern de les respectives administracions es podrà procedir a la signatura.

Una vegada signats els convenis es tramitaran els pagaments que permetin la gratuïtat a partir del dia 1 de setembre de 2022, la Conselleria efectuarà tres pagaments per avançat que corresponen a dos períodes de quatre mesos i un darrer període de dos.

En total a Balears, per tal de fer possible aquesta mesura, es preveu invertir 18,6 milions per curs, de manera que tant les escoletes públiques com les de la xarxa complementària rebran una aportació de 45 mil euros per cada aula de 2-3 anys. Amb aquesta inversió es cobriran les despeses de funcionament d’aquestes aules en l’horari ordinari d’escolarització d’aquesta etapa educativa, un mínim de 4 hores durant 10 mesos, el que suposa una despesa per curs de 2.500 euros per alumne, a raó de 250 euros mensuals.

Es preveu arribar a 5.274 alumnes de 2-3 anys a 163 centres de les Illes (111 públics i 52 privats integrats a la xarxa complementària). D’aquest total, 17 són eivissencs (10 públics i 7 de la xarxa) i acullen un total de 522 alumnes (306 de la pública i 216 de la xarxa).

A més de la gratuïtat dels 2-3 anys, també s’ha previst un increment de la dotació dels mòduls de 0-1 i 1-2 anys, que suposa assolir els 10.000 euros/unitat a la xarxa pública (fins ara eren 7.000 euros) i 5.000 euros/unitat a la xarxa complementària (fins ara eren 2.000 euros). A més, inclou altres mesures de millora com l’increment de personal dels equips d’atenció primerenca (EAP), amb sis professionals més, i la nova convocatòria de creació de noves places públiques prevista al novembre de 2022.

Un compromís iniciat el 2015

Actualment, en el cas de les escoletes públiques, el cost de l’educació 2-3 està suportat per les famílies, els ajuntaments, consells i els ajuts de sosteniment de la Conselleria d’Educació i Formació Professional. En el cas de les escoletes privades de la xarxa complementària, el cost del servei està gairebé suportat per les famílies i en menor mesura pels ajuts de sosteniment de la Conselleria.

La gratuïtat del nivell 2-3 s’emmarca dins els eixos d’actuació i els compromisos assumits pel Govern en el document marc «L’educació dels infants 0-3 i la necessària equitat», aprovat el 2019. Cal recordar que el document marc preveia tres grans blocs d’intervenció: d’una banda, l’augment de l’oferta educativa de 0-3 a través de la convocatòria d’ajuts per a la creació de noves places públiques, que ja es troba en procés d’execució, amb una inversió de 14,4 milions d’euros per crear 1.731 places públiques noves i la convocatòria d’ajuts per a la reconversió de guarderies en escoletes, amb una inversió de 2 milions d’euros per crear 669 places.

En segon lloc, s’han impulsat diferents mesures per afavorir l’equitat en el primer cicle d’educació infantil com els ajuts de menjador, que han inclòs aquest alumnat, els ajuts d’escolarització, els ajuts per a alumnes NEE greument afectats i el suport pedagògic als centres amb l’ampliació i la consolidació dels equips d’atenció primerenca (EAP).

Amb la gratuïtat 2-3 es fa una passa significativa en el camí per assolir el tercer gran bloc d’actuació dins els compromisos de l’acord marc sobre educació 0-3, assolir-ne la gratuïtat.

Wpp