Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

L'Ajuntament d'Eivissa porta anys desenvolupant projectes per modernitzar els seus serveis a través de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), amb l'objectiu de convertir-se en una administració electrònica.

Per a això compta amb el departament de Modernització i Millora Contínua, que col·labora estretament amb l'àrea d'Informàtica i Noves Tecnologies.
El camí cap a la modernització va començar el 26 de juny de 2014 quan es va engegar la seu electrònica, eivissa.sedelectronica.com, un servei destinat a facilitar als ciutadans la realització de tràmits davant l'administració.
En l'actualitat, ja són gairebé 2.000 les persones que utilitzen aquest sistema que els evita haver de desplaçar-se a les dependències municipals i que els permet dur a terme tràmits sense limitacions de dies o horaris.

L'Oficina Virtual és la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa. En accedir-hi, els ciutadans poden recuperar documents, obtenir informació sobre els tràmits administratius, descarregar formularis o consultar l'estat dels seus expedients iniciats telemàticament, entre altres serveis.

Entre els avanços de l'àrea de Modernització es troba el Portal de Transparència, l’objectiu del qual és facilitar a la ciutadania l'accés a la informació sobre el funcionament institucional, la utilització dels recursos públics i la gestió municipal.

L'Ajuntament d'Eivissa està adherit a l'Organització Transparència Internacional i ha decidit complir amb els 80 indicadors que estableix l'organització per mesurar la transparència en la informació que les administracions faciliten als ciutadans.
La informació es pot consultar a través dels següents apartats:
A) Informació sobre la Corporació municipal (indicadors de l'1 al 18).
B) Relacions amb els ciutadans i la societat (indicadors del 19 al 34).
C) Transparència economicofinancera (indicadors del 35 al 45).
D) Transparència en les contractacions i costos dels serveis (indicadors del 46 al 49).
I) Transparència en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient (indicadors del 50 al 64).
F) Indicadors Llei de transparència (indicadors del 65 al 80).
G) Indicadors propis de l'Ajuntament d'Eivissa

Per la seva banda, l'àrea d'Informàtica i Tecnologia s'encarrega d'agilitar els processos interns entre els departaments, per donar una resposta més ràpida i eficaç a la ciutadania.
Els 80.000 documents signats de manera electrònica fins al moment són una bona mostra d'aquesta transformació.