Març 31, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

1pinturaescolaL’Ajuntament d’Eivissa ha començat aquesta setmana els treballs de pintura dels centres escolars del municipi. Les feines han començat als col·legis de Can Misses i sa Joveria. La previsió és que continuen la pròxima setmana al CEIP sa Bodega i després al centre de sa Graduada. La pintura i manteniment de la resta de centres educatius, sa Blancadona, CEIP Portal Nou, col·legi de Can Cantó, CEIP Poeta Villangómez, Cas Serres i a les escoletes de Vila i de Can Cantó, i Centre d’Educació de Persones Adultes (CEPA), està pendent d’una nova licitació, ja que van quedar deserts.

La regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Eivissa, Carmen Boned, ha assenyalat la importància d’aquesta acció de manteniment amb la que tots els centres escolars de la ciutat quedaran renovats. ‘Destinam una partida d’1,1 milions d’euros provinents dels romanents municipals a aquestes feines. És la partida més elevada que s’ha dedicat mai al manteniment de les escoles. Els treballs de pintura i manteniment venen a completar les obres de millora que s’han fet durant els darrers mesos a les diferents escoletes de la ciutat així com a les escoles i als patis dels centres educatius d’infantil i primària’

2pinturaescolaEls treballs preveuen pintura tant en l'exterior com a l'interior dels edificis. A l'exterior, a més de la pintura de la façana amb revestiment antifloridura, es durà a terme la neteja de la mateixa i es repararan fissures i esquerdes. En l'exterior dels centres també es durà a terme la renovació de les pintures dels jocs de les zones esportives i patis.

Quant a l'interior, es preveu pintura de parets, reparació d'esquerdes, pintat dels marcs de fusta i envernissat de la fusteria. Així mateix, s'aplicarà esmalt en les baranes, radiadors i canonades. Les feines a l’interior de les escoles es du a terme en horari no lectiu i durant les vacances escolars i ponts festius, per tal d’evitar molèsties en el transcurs del curs.

 

3pinturaescola

 

 

 

 

 

Wpp