Setembre 26, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

sinimagenL’Ajuntament d’Eivissa i la Xarxa d’inclusió del municipi formada pel propi ajuntament, Cáritas, Creu Roja i APFEM, han activat el protocol per onada de fred ampliant els serveis de pernocta i els serveis diürns per oferir atenció a les persones sense sostre. Pel que fa als serveis de pernocta, s’habiliten 9 places més de les habituals per oferir a persones sense sostre. D’aquestes, 4 places estaran ubicades a a sa Joveria, 3 places a la zona de primera acollida de sa Bodega i 2 places al Servei d’Acollida municipal destinades a perfils d’alta exigència, és a dir, persones que es troben en situació d’infrahabitatge de forma temporal.

En quant als serveis diürns, aquests s’ampliaran per tal de donar informació a totes aquelles persones susceptibles de ser usuaris dels diferents recursos i serveis que ofereix la Xarxa d’Inclusió així com acompanyament als serveis disponibles.

La ona de fred s’activa a partir de la declaració d’onada de fred per part dels serveis meteorològics. A més, hi ha una sèrie de situacions per factors climatològics combinats poden ser negatius per a les persones que estan al carrer i requereixen de diferents serveis donada la seva vulnerabilitat.

Wpp