Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

Les persones sol.licitants disponsen d'un termini de 10 dies hàbils, a partir de la publicació de la present, per a presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa les observacions o reclamacions que estimin oportunes. En cas de que no es presenti cap reclamació dins del termini de presentació, la llista provisional s'entendrà automàticament elevada a definitiva. (Data publicació: 26 d'octubre de 2020)

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

-----------------------------
Convocatòria d'adjudicació de les parades de venda al Mercat de Nadal 2020-2021

Bases reguladores per a l’adjudicació de les autoritzacions de parades de venda al Mercat de Nadal 2020-2021.

Termini de sol·licitud: del 30 de setembre al 14 d'octubre, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Decret en pdf
· Bases en pdf
· Tràmit en línia a la seu electrònica