Juliol 20, 2024

ajuntamentdaltvila

Rectificació d’errors de l’Acta de constitució i proposta provisional de les sol·licituds de subvencions per a empreses i autònoms

Atorgar, de conformitat amb l’article 24 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, als sol·licitants amb CIF 41459193A, E57959132 i E16604027 exclosos en l’Acta de constitució i proposta provisional de data 22 d’octubre de 2021, el termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions.

Data de publicació en seu electrònica: 5 de novembre de 2021

Enllaç a:
· Acord en pdf

Llegeix més...

Convocatòria de subvencions en matèria d'Esports per l'any 2021

Amb data 24 de juny de 2021 s'ha publicat en el BOIB l'extracte de la convocatòria de les subvencions del Patronat Municipal d'Esports per al manteniment d'entitats esportives.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al dia 8 de juliol i es realitzarà de manera telemàtica en la seu electrònica del Patronat Municipal d'Esports.

Llegeix més...

Subvencions en matèria de Benestar Social (convocatòria 2021)

Objecte: regular la concessió de subvencions en matèria de Benestar Social, orientada a aquelles entitats socials i sociosanitàries del municipi d'Eivissa que impulsin projectes d'intervenció social i sociosanitària dirigits a col·lectius en situació de vulnerabilitat social, i que ajudin a crear una xarxa d'accions per promoure la millora de la qualitat de vida, la integració i l'intercanvi social dels diferents col·lectius representats en igualtat de condicions. 

Llegeix més...

Subvencions obertes
Nombre d`articles:
37
Ajuts COVID
Nombre d`articles:
3