Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Convocòtoria de les Beques d'estudis de la Fundació Ernesto Ehrenfeld

Per acord del Patronat de la FUNDACIÓ ERNESTO EHRENFELD, es fa pública la convocatòria de sol·licituds de beques d'estudis per al CURS 2014/2015. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa (SAC, c. de Canàries 35, edifici Sa Colomina) de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14.00 h, del 19 d'octubre fins al 19 de novembre de 2015, ambdós inclosos. Perquè les sol·licituds es tenguin en compte, s’han d'acreditar documentalment totes i cadascuna de les condicions exigides.

Enllaç a:
· Bases de la convocatòria

Proposta provisional de subvencions en matèria de Participació Ciutadana 2016

Els interessats disposen de 10 dies hàbils per formular al·legacions (data publicació 23 de maig)

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

---------------------------------------------------------
Convocatòria de les subvencions en matèria de Participació Ciutadana 2016
Període de presentació: des del dilluns 11 d'abril de 2016 fins al divendres 29 d'abril de 2016
(20 dies naturals des de l'endemà de la seva publicació al BOIB).

Les bases i la documentació es poden descarregar des de la Seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa

Enllaç a la seu electrònica:
· Seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa
Enllaç a la Base Nacional de dades de Subvencions (BNDS):
· BNDS

Subvencions obertes
Nombre d`articles:
36
Ajuts COVID
Nombre d`articles:
3