Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LES ASSOCIACIONS DE VESINS PER A PROJECTES D'ACTIVITATS DE L'AJUNTAMENT D'EIVISSA, aprovades pel Ple, estan en vigor a partir del dia següent a la seua publicació en el BOIB (núm. 137 de 6 d'agost de 2020).

La convocatòria per a aquest any 2020, ha estat aprovada per la Junta de Govern Local el passat 31 d'agost i s'ha publicat al BOIB núm. 153 de 5 de setembre 2020

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ:
Per realitzar la instància a l’ajuntament per presentar la sol·licitud de la subvenció, s’ha d’accedir al tràmit de la seu electrònica:
· PARTICIPACIÓ CIUTADANA - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

DOCUMENTACIÓ: La documentació a presentar és la indicada en cada procediment.

TERMINIS:
SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ DEL DIA 6 AL DIA 15 DE SETEMBRE 2020 AMBDÓS INCLOSOS
JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ FINS EL DIA 20 D'OCTUBRE DE 2020, INCLÒS

INFORMACIÓ:
Per a més informació: Cita prèvia accedint a Cita prèvia
Seleccionar: Departament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Eivissa

Enllaç a:
· Extracte bases de la convocatòria al BOIB
· Convocatòria de les subvencions
· Tràmit a la seu electrònica