Juny 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Proposta definitiva d'ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text al curs escolar 2014-2015

Proposta definitiva d'ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text al curs escolar 2014-2015

Enllaç a:
· Proposta definitiva en pdf

-----------------------------------------------------
Proposta de resolució provisional per a la concessió de les ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres de text al curs escolar 2014-2015 a les escoles de primària amb alumnes empadronats al municipi d'Eivissa. Data de publicació: 4 de maig de 2015

Les persones interessades disposen d'un termini de deu dies (10 dies) per presentar al·legacions. Igualment, informar-los que en cas que no se’n presentin, aquesta proposta tendrà caràcter de definitiva.

Enllaç a:
· Proposta provisional en pdf

Proposta definitiva de valoració de les sol·licituds de subvencions en matèria d'associacions de veïns per a l'exercici 2015

Proposta definitiva de valoració de les sol·licituds de subvencions en matèria d'associacions de veïns per a l'exercici 2015

Enllaç a:
· Acta de la valoració definitiva


----------------------------------------
Proposta de valoració provisional de les sol·licituds de subvencions en matèria d'associacions de veïns per a l'exercici 2015

Els interessats disposen de 10 dies hàbils per formular al·legacions (Data de publicació: 24 de juliol de 2015)

Enllaç a:
· Acta de la valoració provisional

Llegeix més...

Proposta definitiva de valoració de les Subvencions de Benestar Social 2015

Proposta definitiva de Resolució de les sol·licituds de subvenció en mèteria de Benestar Social per a l'any 2015

Enllaç a:
· Proposta definitiva de resolució
· Document per a justificar les subvencions M-154


-----------------------------------------
Proposta Provisional de Resolució de les sol·licituds de subvenció en matèria de Benestar Social per a l'any 2015
Termini per formular al·legacions: 10 dies naturals, del 12 al 21 de setembre.

Enllaç a:
· Proposta provisional de resolució

------------------------------------------------------------------

Data de publicació:
BOIB núm. 126, de 22 d'agost de 2015.

Termini de presentació de sol·licituds: del 24 d'agost a 3 de setembre (ambdós inclosos).

Enllaç a:
· Bases en pdf
· Formulari de sol·licitud M-049
· Formulari M-004

Proposta definitiva de valoració de les subvencions en matèria d’Esports 2015

Proposta definitiva de resolució de les sol.licituds de subvencions en matèria d'Esports per a l'any 2015.

Enllaç a:
· Proposta definitiva
· M-235 Jusficiació (Documentació requerida a l'art. 12)


------------------------------------------------
Valoració provisional de les subvencions en matèria d’Esports 2015
Termini per formular al·legacions:
10 dies hàbils, del dia 29 d'octubre al 10 de novembre de 2015.

Enllaç a:
· Valoració provisional

--------------------------------------
Convocatòria de subvencions en matèria d’Esports 2015
BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 2015
Termini presentació:
Sol.licitud:
Del 28 d'agost a 8 de setembre de 2015
Justificació: Fins el 30 d'octubre de 2015 (una vegada concedida)
Lloc de presentació: Registre d'entrada al Patronat Municipal d'Esports (Piscina Can Misses- Piscina Es Viver)

Contacte: Patronat Municipal d'Esports, Piscina M. Can Misses, C/Campanitx s/n. 07800 EivissaEnllaç a:
· Bases en pdf: Boib num 128, del 27 d'agost 2015
· Model de sol·licitud M-005 
· M-235 Jusficiació (Documentació requerida a l'art. 12)
· Model M-004 d'actualització de dades bancàries

Convocòtoria de les Beques d'estudis de la Fundació Ernesto Ehrenfeld

Per acord del Patronat de la FUNDACIÓ ERNESTO EHRENFELD, es fa pública la convocatòria de sol·licituds de beques d'estudis per al CURS 2014/2015. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud al Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa (SAC, c. de Canàries 35, edifici Sa Colomina) de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14.00 h, del 19 d'octubre fins al 19 de novembre de 2015, ambdós inclosos. Perquè les sol·licituds es tenguin en compte, s’han d'acreditar documentalment totes i cadascuna de les condicions exigides.

Enllaç a:
· Bases de la convocatòria

Subvencions obertes
Nombre d`articles:
35
Ajuts COVID
Nombre d`articles:
3